AVTECH genomför en nyemission inför notering på NASDAQ OMX First North

By Avtech Sweden Ab, PRNE
Monday, November 14, 2011

STOCKHOLM, November 15, 2011 -

47 procent säkerställt via teckningsförbindelser

AVTECH Sweden AB (publ) genomför en nyemission riktad till allmänheten vilken vid full teckning kommer att tillföra AVTECH 15 Mkr. Bolaget har för avsikt att listas på First North i januari 2012. AVTECH är verksamma inom digital ATM (Air Traffic Management). Digital ATM gör det möjligt att hantera mer trafik, mer exakt, med större säkerhet och till en lägre kostnad.

Den nya digitala tekniken ger stora besparingar för flygbolagen och kraftigt minskad miljöpåverkan. En av AVTECHs produkterär den patenterade produkten Aventus NowCast™. Applikationen skickar exakt vindinformation digitalt till flygplanets dator inför landning , vilket bl.a. möjliggör s.k. “Gröna inflygningar” - planet glidflyger ned med motorerna på tomgång. AVTECH har i tester visat att sådana landningar kan spara upp till 600 liter bränsle per inflygning.

Informationsträffar om Avtech hålls i Stockholm den 17 november kl. 18.00 på Närlingslivets Hus på Storgatan 19.  En informationsträff hålls även i Göteborg den 21 november kl 18.00 på Elite Park Avenue Hotel på Kungsportsavenyn 36-38.

Erbjudandet är följande:

Emissionsbelopp: 15 000 000 kr

Kurs: 6 kr per aktie

Antal emitterade B-aktier: 2 500 000 st

Teckningstid: 7 november - 24 november 2011

Aktiepost: Aktierna tecknas i poster om 1000 st (6 000kr)

 Övertilldelningsoption: innebär att ytterligare (högst) 833 000 B-aktier motsvarande ett emissionsbelopp uppgående till 4 998 000 kr kan komma att emitteras

Emissionen är genom teckningsförbindelser säkerställd till 47 % motsvarande drygt 7 Mkr.

För mer information och anmälan till infoträffar gå till: www.thenberg.se/avtech

Om AVTECH

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globlal flygindustrin olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet.

Web: www.avtech.se

Wolfgang Sagmeister, AVTECH Sweden AB, Mob: +46(0)704-20-30-31, Tel: +46(0)8-544-104-80, E-mail: wolfgang.sagmeister at avtech.aero

YOUR VIEW POINT
NAME : (REQUIRED)
MAIL : (REQUIRED)
will not be displayed
WEBSITE : (OPTIONAL)
YOUR
COMMENT :