STRABAG Växer i Sverige genom förvärv av NIMABgruppen

By Strabag Se, PRNE
Monday, May 23, 2011

WIEN och SJÖBO, Sverige, May 24, 2011 -

- Inträde i Skåne, den näst största regionala marknaden i Sverige

- Expansionen av verksamheten genom tillförsel av entreprenad- och
byggnadsservice

- En årlig omsättning för bolagen om EUR 40 miljoner

STRABAG SE, det största byggföretaget i Central- och Östeuropa
tillkännagav idag ett hundraprocentigt förvärv av fem dotterbolag i den
svenska NIMAB- gruppen. Dessa är NIMAB Entreprenad AB, NIMAB Support AB,
NIMAB Anläggning AB, NIMAB Fastigheter AB och Linnetorp AB. Under
räkenskapsåret 2010 uppgick bolagens, som idag har över 200 anställda, totala
omsättning till ca EUR 40 miljoner (SEK 360 miljoner).

Säljaren, NIMAB Holding, kommer även fortsättningsvis att ägas av
Claes och Rickard Nilsson. Både Claes och Rickard Nilsson kommer att kvarstå
i verksamheten med Rickard Nilsson som verkställande direktör inom de
överlåtna verksamheterna.

Med en årlig omsättning på cirka EUR 33 miljoner (SEK 300
miljoner) och med 124 anställda är NIMAB Entreprenad AB det största bolaget i
gruppen med en verksamhet huvudsakligen inom bygg- och entreprenad. NIMAB
Support AB stödjer gruppen med byggnadsunderhåll, service och
fastighetsskötsel, och med 43 anställda uppgick omsättningen till cirka EUR 6
miljoner (SEK 51 miljoner) under 2010. NIMAB Anläggning AB är det minsta
bolaget och vars verk­sam­het främst består av mindre anläggnings och
infrastrukturprojekt. Skåneregionen i Södra Sverige är gruppens huvud­sakliga
marknad. I fråga om byggproduktion representerar Skåne den näst största
regionala bygg­mark­naden i Sverige efter Stockholm.

Genom förvärvet av de fem bolagen stärker STRABAG sin ställning
på den viktiga marknaden i södra Sverige. Efter den kris som framkallade
nedgången 2009 förutspås nu en hög tillväxt under kommande år. I Sverige
arbetar STRABAG huvudsakligen med stora projekt inom infrastruktursektorn och
i viss mån inom fastighets­utveckling. Genom förvärvet av NIMAB- gruppen är
STRABAGs avsikt att engagera sig även i små och medelstora
infrastrukturprojekt samt byggnadsprojekt. Transaktionen ger även STRABAG
möjligheten att expandera inom marknaden för projektutveckling genom
befintliga NIMAB-fastigheter.

Dr. Hans Peter Haselsteiner, CEO för STRABAG SE, utrycker sin
tillfredsställelse över förvärvet av NIMAB-gruppen: "Marknaden i Sverige
kännetecknas av några få stora byggföretag och många små familje­företag som
vanligtvis inte är aktuella för förvärv. Försäljningen av NIMAB-gruppen
representerar därför en ovanlig möjlighet att driva igenom våra planerade
tillväxtmål i Sverige".

Förvärvet av NIMAB-gruppen kompletterar verksamheten för STRABAGs
nuvarande dotterbolag som är ver­ksamma i Skandinavien. De inkluderar ODEN
Anläggningsentreprenad AB, Züblin Scandinavia AB och STRABAG
Projektutveckling AB och övriga bolag, som hade över 700 anställda och
omsättning på EUR 248 miljoner under 2010.

Transaktionen är beroende av godkännande från Svenska
Konkurrensverket.

STRABAG SE är ett utav Europas ledande byggnadsföretag med ca 73,600
anställda och en årsomsättning 2010 på 12,8 miljarder Euro. STRABAG, finns
med på Fortune Global 500 listan som ett utav de största bolagen i världen.
Från sina huvudmarknader i Österrike och Tyskland är STRABAG via sina många
dotterbolag verksamt i samtliga länder i Östeuropa och Sydösteuropa och i
vissa länder i Västeuropa och på den Arabiska halvön. STRABAGs verksamheter
omfattar hela byggnadsindustrin (Husbyggnation och Anläggning, Infrastruktur,
Avancerad grundläggning och Tunnel) och täcker därmed hela värdekedjan inom
området byggnation. Mera information finns på www.strabag.com

  Kontakt:

  STRABAG SE
  Diana Klein
  Corporate Communications
  Tel: +43-1-22422-1116
  diana.klein@strabag.com

.

Medical Equipment News

May 24 News

YOUR VIEW POINT
NAME : (REQUIRED)
MAIL : (REQUIRED)
will not be displayed
WEBSITE : (OPTIONAL)
YOUR
COMMENT :